• Kollektivt: Ta buss 527 från Sollentuna Pendeltågsstation till Väsjöbacken (bussresan tar 16 minuter) och gå sedan in mot och genom Väsjöbackens parkering och genom portalen nästan längst in och sedan 200 meter upp efter vägen genom skogen (se Google Maps länken nedan)
  • Bil: Åk in på Väsjöbackens parkering och åk genom portalen nästan längst in och sedan 200 meter upp efter vägen genom skogen (se Google Maps länken nedan)
  • Gula stora bommen vid infarten: Sommartid är den låst och den som kommer först öppnar låset. För att undvika att andra åker in på området skjuts sedan bommen igen så den ser stängd ut.
  • Google Maps Satelitbild (du ser backarna mitt i bilden)