• Kollektivt: Ta buss 527 från Sollentuna Pendeltågsstation till Väsjöbacken (bussresan tar 16 minuter) och gå sedan in mot och genom Väsjöbackens parkering. Strax innan Väsjöbacken ser du en väg upp i skogen till höger om dig, motionsslingan, där går du upp. (se Google Maps länken nedan)
  • Bil: Åk in på Väsjöbackens parkering och åk mot backarna. Till höger om dig kommer du se en snäv sväng upp i backen ( en U-sväng). Du åker upp tills du ser våra backar.
    • Sommartid kan grinden till parkeringen vara låst så den som kommer först öppnar. Om grinden är låst när du kommer kontaktar du den person som har bjudit in t.ex Katarina Tikka 0700-357894
  • Google Maps Satelitbild (du ser backarna mitt i bilden)