Medlems- och Tränings-avgifter

Klubben har brutet räkenskapsår så alla avgifter avser perioden Juli – Juni. Kommer man in som medlem sent under verksamhetsåret (Maj/Juni) gäller inbetald avgift även för kommande år (tom Juni året efter).

 

Medlemsavgifter
  • Barn (upp till och med det år barnet fyller 17 år) 200:-
  • Vuxen (from det år man fyller 18 år och uppåt) 400:-
  • Familj 500:-
  • Stödmedlem 200:-
Träningsavgifter
  • Årlig avgift 800:-
  • Ger tillgång till, med barnets namn, märkt utrustning samt deltagande på samtliga träningstillfällen I klubbens regi.
  • Klubben förbehåller sig rätten att vid behov nyttja utrustningen för ProvaPå (I första hand undviker vi detta).
Inbetalning
  • Inbetalning görs till klubbens Plusgiro 25436-7 (Sollentuna Backhopparklubb) – Glöm inte att vid inbetalningen ange ert namn och att det avser medlems/tränings-avgift.
  • I samband med inbetalningen behöver klubben följande information (vid familj för samtliga familjemedlemmar): Namn / Adress / Email / Telefon / Personnummer (personnummer krävs av skidförbundet för att vi ska kunna registrera närvaro och därmed få LOK-Stöd för våra ungdomsträningar). Denna information mailar ni till info@backhoppning.se